Rolls-Royce Ltd
Varje år tar Rolls-Royce ut stämningsansök-ningar på olika tillverkare av diverse tingestar. Brottet: de har i sin marknadsföring hävdat att de tillverkar allt från "Korkskurvarnas Rolls-Royce" till "Luftens Rolls-Royce"

Alla vill profitera på Rolls-Royce kvalitet. Att alla sådana försök är anstötliga intrång i en unik industritradition förstår man när man i detalj studerat tillverkningen av Rolls-Royce och Bentley.

Kvalitet har nämligen varit ledstjärnan för Rolls-Royce ända sedan den dag år 1904 då adelsmannen Charles Rolls träffa-de ingenjören Henry Royce. Bägge hade fascinerats av den nya uppfinningen automobilen men samtidigt irriterats över den dåliga kvaliteten och urusla tillförlitligheten. De beslöt sig för att bygga världens bästa bil.

En oansenlig fabrik i Manchester kom att bli grundstenen i en industriell tradition som inte bara överlevde sina grunda-re utan också skapade ett helt nytt begrepp: Rolls-Royce kvalitet.

1905-1906 kom de första bilarna. Försäljningen gick bra och 1908 flyttade man till Derby. Två år senare blev Rolls den förste engelsman som med flyg gjorde en tur-och-retur flygning England - Frankrike. I juli samma år, 1910 blev han ännu mer historisk genom att bli den förste engelsman som omkom i en flygolycka.

Henry Royce fortsatte tillsammans med Claude Johnson - ofta kallad "bindestrecket i Rolls-Royce" - att bygga bilar i Rolls-Royce-tradition. Under första världskriget fortsatte tillverkningen i Derby.
Men nu var det inte bara den vanliga Silver Ghost som rullade ut genom fabriksportarna, en be-pansrad version - som bland andra Lawrence of Arabia an-vände i sina aktioner och som även skulle komma till nytta i andra världskriget - bidrog till att göra Rolls-Royce namnet ännu mer känt och aktat världen över.

 
Kvalitet - Sportighet

Hans anda har aldrig lämnat Rolls-Royce: kvalitet och grundlighet har i alla år och allt framgent kommit att vara ledstjärnan. Man kan naturligtvis inte låta bli att undra hur Rolls-Royce skulle profilerats om äventyraren och sports-mannen Charles Rolls fått leva längre. Kanske hade hans andra stora intressen, nämligen flygplan och ballongflygning gjort att Rolls-Royce redan tidigare fått den sportiga prägel som Rolls-Royce idag har i form av Bentley Mulsanne och Turbo R.

Under 30-talet följde Rolls-Royce tre huvudlinjer: kvalitet- prestigelinjen som representerades av Rolls-Royce bilarna, den sportiga linjen som Bentley, "The Silent Sports Car" stod för samt flygmotortillverkningen. Den skulle visa sig få större betydelse för världen än vad man förmodligen kunde ana när Rolls-Royce år 1938 köpte mark i Crewe i grevska-pet Cheshire för att bygge en flygmotorfabrik.

Den mäktiga V12-motorn Rolls-Royce Merlin utvecklades ursprungligen för att rädda Schneider pokalen till Storbritan-nien. Pokalen utdelades varje år till världens snabbaste sjö-flygplan och det kom under hela 30-talet att bli en intres-sant kamp mellan främst Storbritannien och Italien.

Schneider-pokalen fick mycket stor betydelse för motor-utvecklingen och utan den överlägsna Merlin-motorn hade britternas Spitfire och Hurricane-flygplan aldrig kunnat vinna Slaget om Storbritannien under tiden augusti till oktober 1940.

Efter kriget disponerade man om fabrikerna så att biltillverk-ningen flyttades till Crewe och flygmotortillverkningen till Derby. Karossören H.J. Mulliner Limited köptes 1959 och fusionerades 1961 med Park Ward Limited som ingått i Rolls-Royce-sfären sedan 1939. H.J: Mullinder Park Ward - MPW, oss kännare emellan - tillverkar sedan dess specialbilar som Phantom, Corniche och Continental.

USA - start 1919
Ganska snart blev efterfrågan så stor att fabriken i Derby inte helt klarade köptrycket. 1919 öppnades en fabrik i Springfeild, Massachusetts, USA. Affärerna blomstrade under 1920-talet och flera nya modeller introducerades. Men inte ens en institution som Rolls-Royce kunde klara sig helskinnad ur Wall Street-kraschen 1929. Den svarta fredagens pris för Rolls-Royce blev att man tvingades lägga ned tillverkningen i Springfield år 1931.

Å andra sidan kunde det naturligtvis ha gått än värre - kon-kurrenten Bentley gick överstyr och införlivades i Rolls-Royce år 1931. På så sätt fick Rolls-Royce dels tillgång till en före detta konkurrents goda renommé, dels förhindrade man att Napier köpte Bentley för att göra comeback som biltillverkare.

Att Henry Royce adlades med titeln "Baronet" var naturligt-vis också en positiv händelse. Sir Henry Royce dog 1933 efter en tids sjukdom.

Vaktmästarna i porten till Rolls-Royce fabriken i Crewe är övervakare av myten och sanningen kring Rolls-Royce. Här kommer ingen eller ingenting in som inte håller måttet. Och ingenting kommer ut utan kvalitetskontroll.

CAD-CAM, alltså datorstödd konstruktion och tillverkning klarar sig naturligtvis inte Rolls-Royce förutan.

Men till skillnad från de flesta andra tillverkare som låter datorn rita bilen, använder Rolls-Royce den moderna tidens teknik mer för att förfina den klassiska och i många avseenden unika strävan konstruk-törerna alltid besjälats av.

En Rolls-Royce kaross ser inte ut som vilken modern bil som helst, den har sin egen stil. Men CAD-CAM gör den lättare och säkrare.
Ekonomiska problem Ingen massproduktion
1971 hände det som inte ens Wall Street-kraschen kunnat åstadkomma - Rolls-Royce fick livshotade ekonomiska bekymmer. Bakgrunden var att flygmotortillverkningen gått allt sämre med åren. Den brittiska flygindustrin hade sedan 50-talet kämpat med de amerikanska jättarna Boeing och McDonnell Douglas, vilket naturligtvis innebar en konkur-rensfördel för de amerikanska motortillverkarna Pratt & Whitney och General Electric.

Två nya bolag bildades: Rolls-Royce (1971) Ltd för flyg-motortillverkning med staten som huvudman och privat-ägda Rolls-Royce Motors Ltd som byggde bilar.

Biltillverkningen under ledning av David Plastow repade sig snabbt och ingår sedan 1980 i den framgångsrika Sperry-gruppen. Flygmotorsidan behövde längre tid, trots att bland annat Concordes motorer kommer från Rolls-Royce. Men under 1987 började staten sälja ut sin aktier i det vitalise-rade flygmotorföretaget.

Under 80-talet passerade Rolls-Royce Motors flera milstol-par: 1982 introducerades Bentley Mulsanne Turbo som världens accelerationssnabbaste 4-dörrars bil (0-100 på sju sekunder, toppfart 220 km/tim), 1984 firade Rolls-Royce sitt 80-årsjubileum samtidigt som Bentley fyllde 65.

Samma år byggdes den 100 000:e bilen. Då räknades först och främst de bilar som byggts i Manchester, Springfield och Derby samt naturligtvis de Bentley som byggts i Derby under åren 1931-1939, summa summarum 25 000 bilar samt de 75 000 efterkrigsbilar som byggts huvudsakligen i Crewe och i mycket begränsad omfattning av Mulliner Park Ward i London.
Det handlar sannerligen inte om någon massproduktion. På åttio år byggde Rolls-Royce något färre bilar än vad en in-ternationellt sett liten och lång specialiserad tillverkare som SAAB byggde bara under just år 1985.

Rolls-Royces jäktigaste år hittills var 1978 när den nyintro-ducerade (februari 1977) Silver Shadow och Bentley T2 sålde som bäst. Totalt handlade det om 3 350 bilar, alltså ungefär lika många som de verkligt stora tillverkarnas morgonskift gör före lunch!

Samtliga 100 000 bilar är naturligtvis, på sitt sätt att be-trakta som unika. Även om det självklart finns åtskilliga av senare tiders bilar som är identiska så är det ingen större risk att grannen ska ha en likadan.

Författare och journalisten John V. Bolster filosoferade vidare på temat "att äga en Rolls-Royce" i sin trevliga bok om Silver Shadow.

"Inta nog med att det finns ett otal färger och inredningskombinationer, man kan också välja mellan en vanlig Silver Shadow, en Corniche eller Continen-tal eller Camargue eller Phantom beroende på om man enbart har en stor bilbudget eller dessutom är statsöverhuvud".

Bolster, själv ägare till en Silver Ghost som gått i familjen sedan 1910-talet, fastslog: - Det är ett helvete att vara rik!
 

  " Hand made". Ja, den klassiska Rolls-Royce-kylaren är faktiskt handgjord. Materialet är rostfritt stål som polerats till högsta glans. Lödningen av plåtarna sker för hand, gjutningen av världens best berömda kylarmascot sker helt handverksmässigt med den metod som fackfolk internationellt kallar "cire perdue". När kylarmärket kommer på plats är arbetet fullbordat. Ett arktektioneiskt mästerverk - inspirerat av Akropolis - som kommer att väcka beundran världen över.
Bentley - om du inte vill synas! Läder från Connolly´s
Ja, kanske det. Men inte helt oangenämnt i alla fall. Man kan ju bli ägare till en produkt som odiskutabelt är världens bästa i sitt slag och som garanterat känns igen av alla människor. Och vill man nå ett blygsammare syfte, nämligen att äga den bästa bilen utan att väcka speciell uppmärk-samhet väljer man helt enkelt en vagn med den spetsiga Bentley-kylaren istället för den platta Rolls-Royce kylaren. En slogan som följde Bentley under många år var för övrigt "The modest man drives a Bentley".

Oavsett vilken typ av kylare man väljer får man en bil som motsvarar de allra högst ställda kraven. Om flertalet låter sig imponeras av bilarna massiva yttre, så lär det inte finnas någon som inte blir helt betagen av den oerhört eleganta inredningen.

Här kan man verkligen tala om "leather and timber", skinn och trä i den sanna brittiska möberlbyggar-tradionen. Endast de bästa råvarorna används. Träet kommer från Italien och skinnet, eller rättare sagt hudarna, från Danmark eller Sverige.
Leverantören heter Connolly Bros (Curriers) Ltd. Bröderna Connolly, eller rättare sagt deras familj som fortfarande driver firman, har varit i branschen sedan 1878. Deras kvalitetskrav är unika.

Engelska hudar duger inte i någon större omfattning. Parasiter och taggtrådsmärken gör att bara 35-55 procent av de engelska hudarna duger till Rolls-Royce inredningar. Man köper i stället skandinaviska råvaror trots att de är 40 procent dyrare. Av de danska korna - det handlar enbart om kohudar - kan 65-70 procent få äran att bli Rolls-Royce inredningar. Motsvarande siffra för svenska kor är 55-60 procent. Leveranserna är ett stort problem.

Till varje bil går det åt tio kor och Connolly köper hudarna i partier om tusen stycken för att kunna leverera tusen fullgoda hudar per vecka till Rolls-Royce. Det som inte duger till Rolls-Royce duger till mycket annat: andra bilar, möbler-, sko- och klädfabrikanter köper hela 90 procent av Connollys produktion. De bästa hudarna kommer bara Rolls-Royce åt.
Tar lång tid
Att skära fanéret som används för instrumentbrädan och alla träde-taljer är ett precisionshantverk. Man brukar säga att det här arbetet är ännu mer krävande än att tillverka världens dyraste möbler, ren träkirurgi med andra ord.
 
Allt görs för hand

När det gäller valnöten som ska bli världens bästa fanér är processen nästan lika tidskrävande. Det stora bekymret är naturligtvis att här har man ännu mindre möjligheter att på-verka det som naturen producerar. Valnötsstockarna som sågas till fanér kontrolleras noga. När faneret är uppsågat gäller det att hitta bitar som matchar varandra perfekt så att inte instrumentpanelen får en annan ådring än dörrsidor-na. Det arbetet kan ta dagar.

Fanéret skärs för hand och inspekteras noga, eventuella felaktigheter bättras, grundas och får torka i sextio timmar. Sedan sprutlackas träet med en slitstark polyesterlack som läggs på i tre lager som får torka i tre dagar och sedan handslipas före polering och slutlig inspektion.

Att producera äkta Connolly-skinn är en process som tar tre-fyra månader från det att hudarna levererats till Eng-land. Första anhalten är Williamsons garveri Canterbury. Rörelsen drevs av familjen Williamson under några åt - start 1791 och sedan oavbrutet till 1963 när Connolly köpte garveriet. Idag arbetar Williamsons uteslutande för sin nya ägare.
I garveriet befrias hudarna från allt onödigt: hår, fett och salter. De drygt tre millimeter tjocka hudarna skärs nu till två hudar. Den tjockare, som används bland annat till bilinredningar, är 2,2 mm. Den andra huden blir en dryg millimeter tjock och används enbart till tex handsktillverk-ning eller framställning av mocka.

Infärgningen sker med färgblandningar som gjorts i stora satser. Efter åtta-tolv timmar i en maskin som påminner om en cementblandare vrids hudarna ur och sträcks maskinellt. Den slutgiltiga torkningen tar fem till sju dagar. När hudarna levererats till Connelly fortsätter förädlingsprocessen under ständig kvalitetskontroll.

Varje hud har ett nummer så att man kan spåra dess ursprung och veta exakt vilka maskiner som bearbetat den. Det var på så sätt man hittade ett fel i många danska hudar.
Felet var ett skavmärke som man aldrig tidigare sett - så småningom upptäcktes att det var en ny sorts sele som användes i samband med maskinmjölkning som var upphovet till felet. Det är knappast nödvändigt att påpeka att den danska jordbruksindustrin omedelbart ändrade sina metoder.

Efter infärgning och ständiga kvalitetsprov kan det färdiga skinnet levereras till Rolls-Royce i Crewe. Där tar mer än fyrtio skickliga tapetserare hand om skinnen och det om-ständiga arbetet att förädla svenska och danska kor till världens förnämsta bilinredningar går mot sin fullbordan.
Tål en fimp! Beprövad Motor
Resultatet är att fanéret i Rolls-Royce och Bentley är så starkt att det inte blir något märke om en nyrik vandal skulle komma på den hemska idén att fimpa en cigarett mot det underbara valnötsfanéret!

En motor till en Rolls-Royce eller Bentley är ingenting man "plockar ihop". Nej, en motor av den kalibern byggs av en skicklig yrkesman. Han börjar från grunden, inspekterar varje del och bygger sakta och metodiskt upp motorn från komponenter till färdig kraftkälla.
Samma person ansvarar för hela motorn och motorbygget är inte avslutat förrän byggaren signerat protokollet.

Drivkällan i alla Rolls-Royce är denna imponerande 90  graders V8:a med både block och toppar av aluminium. Cylindervolymen är 6 750 cc och måtten 104,1 x 99,1 mm. Som vanligt anger fabriken inga effekt-siffror.
Motorn har våta cylinderfoder, hydrauliska ventillyftare och centralt placerad kamaxel. Vevaxeln är 5-lagrad och bränslesystemet består av 1- eller 2-förgasaranläggning med 2 elektriska bensinpumpar eller Lucas elektronisk bränsleinsprutning.

Kraftöverföringen för samtliga modeller är GM:s Turbo-Hydra-Matic 400 och toppfarten är mellan 180-196 km/tim.
Lika mycket, eller kanske ännu mer arbete läggs på att fullända hjärtat i en Rolls-Royce eller Bentley. Den kraftfulla lättmetall V8:an på 6,75 liter och 90 graders V-form har enligt uppgift "tillräckligt många hästkrafter". Siffran är hemlig, men kvalificerad gissning ger vid handen att en vanlig motor - vi menar en atmosfärisk motor till skillnad mot en turbomotor - levererar mellan 250 och 300 mycket fullvuxna hästkrafter.

Turbon kan ge upp till 50 procents effektökning vilket inne-bär att de snabbaste modellerna skulle kunna förfoga över så mycket som 450 hästkrafter. Men som sagt - det här är vad man på engelska kallar "guestimate", inget annat.

Utan att gå in närmare på motorkonstruktionen - som i sig inte är revolutionerande utan snarare oerhört beprövad - kan det vara intressant att känna till att vevaxeln maskin-bearbetas till en tolerans på 1/10 000 dels tum innan axeln balanseras dynamiskt.


60-talare rostar!
Inte ens en tillverkare som Rolls-Royce kan bortse från den fysikaliska princip som gör att metaller korroderar. Rost, för att använda vardagsnamnet på åkomman, blev den svaga punkten på femtiotalsvagnen Silver Cloud och när man någorlunda kommit tillrätta med problemen i och med Silver Cloud III i mitten av 60-talet introducerades Silver Shadow, den första Rolls-Roycen med självbärande kaross.

Även den kan utsättas för allvarliga rostangrepp och till skillnad från Silver Cloud rostar en Silver Shadow även i bärande delar.

Den som köper begagnade exemplar av denna idag trevliga och synnerligen prisvärda och lättkörda Rolls-Royce ska alltså se till att välja ett välskött exemplar utan stora rostangrepp.
Åtta behandligar mot rost!  
Åttotalsbilen Silver Spirit med systern Silver Spur har ett avancerat rostskydd som byggs in från början för att bättre motstå dagens hårda vägklimat. Det är inte bara saltet på vägarna utan också föroreningar i luften som gör att metal-lerna korroderar. Utsatta ytor i den bärande konstruktionen förzinkas och zinkbaserad primer används rikligt.

Dörrar och luckor görs i aluminiumlegeringar som är mycket korrosionsbeständiga. Svetsning sker med ett speciellt flussmedel som inte påskyndar korrosionen. I hjulbasen används galvaniserad plåt, likaså i bottenplåten.

När karosserna kommer från tillverkaren Standard Steel är de behandlade med olja för att inte korrodera under trans-porten. I samband med ångtvättning inspekteras karosserna och sedan behandlas de med tvättmedel och sköljs två gånger. Därefter fosfateras de och sköljs tre gånger. Sista sköljningen sker i vatten som är kemiskt rent från mineraler. Karossen torkas sedan i en ugn som håller 115 grader C.

Sedan sprutas karossen med en etsande primer och sänks sedan ned i en fenolbaserad primer innan den får två lager epoxyprimer som följs av ett lager svart primer.
Alla hålrum fylls med korrosionsskydd och utsatta ställen behandlas med en asfaltsliknande lösning som skyddar mot mekanisk nötning samtidigt som den minskar bullret från vägen.

Hela undersidan av karossen sprutas med ett petroleumba-serat vax som blir kvar ända till slutmonteringen är avslutad. Då tvättas vaxet bort och ersätts av en tixotrop bituminös massa som ger det slutgiltiga skyddet.

Sammanlagt får karossen åtta olika kurer mot korrosion. Sedan ägnar man sig åt att tvätta karossen i fyra dagar innan den inspekteras ytterst noggrant. När man konstaterat att den är frin från bucklor och repor skuras hela karossen med stålull varefter den tvättas inte en utan fem gånger!

Innan lackeringen kan påbörjas sprutas karossen en gång till med primer i en trestegsprocess. Ett flertal dubbla färglager handsprutas varefter karossen ugnstorkas i 82-celsius-graders värme. Sedan följer handslipning, tvättning, sköljning och avfettning och två lager färg.
Ovan t v Löpande bandet finns även i Crewe. Men någon stress är det inte fråga om. Bandet har flera fördelar: arbetshöjden blir bättre och framför allt slipper man flytta bilbyggena för hand.

Ovan mitten. Ett virrvarr - synbarligen - av kablar. Men kabelhärvan under instrumentbrädan sammanbinder den verkligt avancerade elektronik som är en av de många komponenter som gör Crewe bilarna enastående.

Nedan t v På väg mot fullbordan - en läckert röd Bentley är snart färdig att rulla av bandet för att gå igenom provkörning, avslutande kvalitetskontroll, eventuella justeringar och så en ny kontroll.
Ovan t h En Rolls-Royce föds med rattmuff. Givietvis är ratten, precis som alla andra känsliga delar ordentligt skyddade under hela tillverk-ningen. Att leverera utan leveransskador är också kvalitet.

Nedtill i mitten. Många ägare av Rolls-Royce och Bentley bryr sig aldrig om att lyfta på motorhuvarna. Det kan de lugnt låta bli - men bara tack vare att det jobbas så flitigt under huvarna före leverans.

Nedtill t h Sadelmakeriarbeten på karosseriet är ett avslutande moment. Flinka damer klämmer dit alla de detaljer som ger en Rolls-Royce den unika, solida kvaliteten. Till slut putsas bilen gnistande blank.
Loggbok följer med!

För närvarande tillverkar Rolls-Royce fabriken nio olika modeller och en av de populäraste är Bentley Turbo R. Högst upp en RR Silver Spur, sedan en Silver Spirit och en Bentley Eight.
The Spirit of Ecstasy - den lilla älvan som kämpar mot fartvinden på den klassiska kylaren - är skulptören Charles Sykes mest kända verk.
Under hela byggprocessen följer en särskild loggbok varje bil. Alla åtgärder signeras av de skickliga bilbyggare som har till sin livsuppgift att bygga världens finaste produkt på fyra hjul. Många kunder besöker fabriken medan deras bil byggs. På så sätt skapas en förståelse för de unika traditioner som under mer än trekvarts århundrande följt den bil som mer än någon annan kommit att symbolisera framgång, makt och rikedom.

Precis som alla andra bilar har Rolls-Royce haft goda och mindre goda år i en blandning som tycks vara typisk för bilindustrin. På senare år har Rolls-Royce fått en förnyad inre balans och det verkar inte vara något vikande intresse för att investera en miljon kronor eller mer i en bil som det bara är ett fåtal förunnat att bli ägare till varje år.

Inom Rolls-Royce gläds man naturligtvis inte bara över att traditionerna och hantverkskunnandet kan leva vidare. Det måste kännas skönt för ledningen att veta att Rolls-Royce inte tappat greppet om bilentusiasterna trots att tiderna ständigt förändrats.

En man i Rolls-Royce ledningen sammanfattade situationen såhär: - Vi är mycket glada över att det finns så många människor som är beredda att vänta minst ett år på att få flytta 2,3 ton lyxbil från stillastående till 100 på ungefär sju sekunder.
Hälften rullar ännu!
Bilen som går så fort Bentley Turbo R och är den snabbaste modellen från Rolls-Royce. Den och flera andra Bentley modeller har för övrigt bidragit till att åter placera Bentley på den internationella bilindustrins väldiga smörgåsbord. I mitten av sjuttiotalet var andelen Bentley i Rolls-Royce årsproduktion nere i blygsamma tre procent. År 1985 svarade Bentley för hela 27 procent av försäljningen i Europa och efterfrågan är fortfarande stigande.

Bentley lär naturligtvis aldrig slå ut Rolls-Royce. Men det är intressant att veta att det finns efterfrågan på fler varianter på temat världens bästa bil. Inte minst måste det kännas skönt för de skickliga människor som sätter ihop cirka 80 000 delar till den. Någon kanske reagerar mot epitetet "världens bästa". Det finns ju så många sätt att bedöma bilar; prestanda, kilo bil per krona, bränsleförbruk-ning, lastutrymme och så vidare.

Men när det gäller kvalitet slår ingen Rolls-Royce och Bentley. Av de 100 000 bilar som byggts sedan 1904 finns hälften fortfarande kvar i aktiv tjänst. Detta är, om något, ett säkert tecken på att världens bästa bilar byggs hos Rolls-Royce i Crewe i grevskapet Cheshire. Många har försökt göra en bättre produkt. Men hittills har ingen lyckats.

Det är inte att förundras över att Rolls-Royce har en hel advokatbyrå som enbart ägnar sig åt att huta åt alla som i sin marknadsföring vill påstå att deras kvalitet är lika hög som den i en Rolls-Royce.

Rolls-Royce-mässig kanske man inte kan kalla miljön på fabrikens gård vid en första anblick. Men lägg märke till detaljerna: det stora RR-märket och de väl emballerade bilarna på transportbilens vanligen så utsatta flak.
Text: Gunnar Elmgren
Webbearbetning: Roberth Nironen 2012