W. O. Bentley
Walter Owen Bentley fick aldrig någon plats i Nordisk Familjebok eller något annat encyklo-pediskt verk utanför den brittiska världen. Men bland bilvänner är hans namn ett av de stora. Trots att han bara ansvarade för ledningen av bilfabriken som bär hans namn i mindre är ett årtionde är Bentley ett av de stora namnen i bilhistorien.

Om Mr Bentley mot all förmodan skulle hamnat i Nordisk Familjebok hade notisen lytt ungefär så här:

" Bentley (bentli), Walter Owen (W.O.) f. 1888, d 1971, engelsk bilindustriman. B. som var verksam i bilbranschen redan före första världskriget, konstruerade och tillv. und. 1:a vk flygmotorer typ BR1 och BR". Startade egen biltill-verkning i London 1919. Marknadsförde produkterna genom tävlande och vann LeMans 24-timmars fem ggr (1924, 1927, 28, 29, 30). Fabriken övertogs av Rolls-Royce 1931. B. övergick till Lagonada och konstruerade bla den 6-cylindriga motor som användes i Aston Martins tidiga DB-modeller. B:s självbiografi W.O. kom 1958. B. har dessutom utgivit The cars in my life (1961)."

Så kortfattat kan en människas liv sammanfattas utan att kraven på saklighet åsidosätts. Men särskilt roligt blir det ju inte. Tyvärr. Det finns all anledning att tro att W.O. Bentleys liv var roligt, hans sorgsna ögon till trots.

Han kom att uppleva automobilens födelse och det skulle dröja ända till hans sextonde levnadsår innan han åkte i någon form av motorfordon, det var en buss av Daimlers fabrikat (Made in England).


Bentley och Bentleys - W.O. tillsammans med två 4½ litre-vagnar. Den vänstra bilen är en tourer i originalanda med 21 tums hjul, den högra en tävlingsvagn med många Le Mans-detaljer som tex gälar på huven, snabblock och racingdäck.


 


 

Lok och ångmaskiner W.O:s stora passion
Under många år var lokomotiven och ångmaskinerna hans stora vurm. W.O., som han ville bli kallad redan som liten, anser att han egentligen bara har ett dåligt minne från sin barndom, nämligen att hans familj envisades med att kalla honom Walter istället för W.O. I fallet W.O. måste det varit så att han fick höra namnet Walter mycket ofta. Familjen bestod nämligen, förutom far och mor, av fem äldre bröder och tre äldre systrar samt ett antal tjänare och en guver-nant.

Det var med guvernantens hjälp som W.O. kom i kontakt med sin första stora passion här i livet: järnvägen. Familjen bodde i ett stort hus nära Regent´s Park i London och följ-aktligen på bekvämt promenadavstånd från Primrose Hill tunneln invid den station som idag heter West Hampstead.

Dit promenerade den femåriga entusiasten tillsammans med sin guvernant. Passionen fördjupades naturligtvis av att guvernantens brorson var lärling vid järnvägsdepån i Don-caster.
Lämnade järnvägen Började som alla andra med motorcyklar
W.O. bestämde sig tidigt - hans framtid var lokförarens. Tanken är kanske inte särskilt originell, vare sig i den åldern eller senare. Den enorma kraften i ett lokomotiv är något som många människor drömmer om att kunna tygla.
Men, unge W.O. gick från dröm till handling.

Efter en komprimerad skoltid - han slutade vid sexton års ålder - bar det av till drömmarnas mål - Doncaster. Att vara lärling på den tiden dåligt betalt, smutsigt, tungt och hårt även psykiskt. Jobbet bestod i att smörja och putsa lokomotivet, senare också i att hoppa in som eldare när ordinarie eldarna var sjuka.

Lärlingstiden i Doncaster resulterade så småningom i en ingenjörskompetens och dessutom ett avgångsvederlag som betalades ut när lärlingstiden var avslutad.

Nu gällde det att välja bana igen. W.O. insåg att det skulle dröja länge innan något av de bättre jobben blev lediga. Under årens lopp hade han ägnat mycket tid åt att fundera över motorcyklar och bilar. Motorcykelägare blev han tidigt och steget in i bilbranschen tog han genom att skriva till en god vän som var redaktör på tidskriften Autocar och be om ett gott råd.

Rådet var givetvis att ge sig in i motorbranschen och lämna järnvägen som av klarsynta redan då ansågs ha begränsade möjligheter att överleva. Bland dem som inte trodde på järnvägen märktes den andre Lord Montagu of Beaulieu, far till den nuvarande lorden, som nästan blev utkastad ur Överhuset när han några år senare (1912) föreslog en sats-ning  på motorvägar som skulle genomkorsa hela landet.

His Lordship fick som han ville - idag är det brittiska motor-vägsnätet, som i stort sett byggts på tjugo år, ett utom-ordentligt system utan vilken landet inte skulle fungera. Men, han trodde säkert inte att det skulle ta en mansålder innan hans förslag accepterades av landets övriga politiker.
Vägen till bilarna gick via motorcyklarna. W.O.:s bröder A.W. och H.M. hade redan motorcyklar. För deras energiske lillebror W.O. blev motorcyklarna snart en självklarhet. Men, i likhet med de flesta motorcyklister kom även han in på bilar. Den fasen i hans liv började 1910.

Hans gode vän på Autocar rekommenderade honom att ta kontakt med en droskägare med en större flotta franska Unic, ett pionjärmärke som var verksamt under tiden 1904-1939.

W.O. blev ansvarig för vagnparken och fick leva ett både intressant och stressigt liv. Alla hålla bilarna igång var ingen lätt uppgift, att komma på chaufförernas knep att lura droskägaren genom att fiffla med taxametern var ännu svårare.

Under den här tiden köpte W.O. sin första bil, en Riley med en niohästars V2-motor som drev bakhjulen vid kedjor.

Den hade en tendens att snurra runt eftersom hjulbasen var så kort, mindes W.O. När jag tröttnat på att åka fort både framåt och bakåt bytte jag upp mig till en fyrcylindrig Sizaire-Naudin, en fransk småbil som hävdat sig fint i tävlingarna på kontinenten.

1912 tröttnade W.O. på de ursprungligen 250 Unic-droskorna som med tiden blivit dubbelt så många. Den här gången var det en annan av hans bröder, L.H. (som enligt familjens traditioner uppträde med initialerna som kodnamn även i den trånga familjekretsen) som styrde hans öden vidare i livet.

Innan han visste ordet av var han delägare i firman Bentley & Bentley, generalagent för den franska D.F.P.

Unic var på sin tid ett populärt taximärke. Den stora taxiflotta som W.O. ansvarade för i unga år ersattes efter kriget av engelskbyggda taxibilar som med åren utvecklades till dagens specialbyggda och bekväma London-taxibilar.

Den franska D.F.P (Doriot, Flandrin & Parant) existerade mellan åren 1906 och 1926. W.O. Bentley var den franska fabrikens ledande företrädare på exportmarknaderna.

Han deltog också i den tekniska utvecklingen genom att förse D.F.P. med aluminiumkolvar.
Pengarna slut - var tvungen att börja tävla! Bentleys bidrag till kriget blev en flygmotor
Den nya firman hade ont om slantar och hade följaktligen inga pengar över till marknadsföring. - Det enklaste var naturligtvis att börja tävla, berättade W.O. många år senare. Vi satsade på en lätt kaross och lärde oss snart ett och annat knep som gav oss det där lilla extra som behövdes för att vinna.

För att göra en lång historia kort var D.F.P. plötsligt ett märke i ropet, ett märke som vann såväl i backtävlingar som på Brooklands.

Hemligheten? W.O. förnekade alltid att det var hans insatser bakom ratten. Nej, det gällde snarare två saker: att preparera bilarna ordentligt och att ha några små ovanliga knep.

Det ovanligaste var att minska den rörliga massan i motorn genom att använda aluminiumkolvar.

Alla insåg att det enda som dög var järnkolvar. - Motorerna från den tiden var onödigt slöa. Alla visste att det var omöjligt att göra kolvar i aluminium eftersom smältpunkten var så låg.

Men, det var inte knepigare än att hitta dels rätt legering, dels ett bra gjuteri.

W.O. Bentley och D.F.P. blev även de första som använde aluminiumkolvar i serieproduktion. Ytterligare ett exempel på hur "extrema" tävlingsidéer ganska snart blir vardagsvara.
När Kaiser Wilhelm förklarade världen krig fick W.O. Bentley nya uppgifter. Visserligen stannade inte produktionen av personbilar helt och hållet under det krig som ända till fyrtiotalet kallades "The Great War". Tvärtom, kriget 1914-1918 kom att bli historiens första mekaniserade krig.

Mr. Bentleys bidrag till mekaniseringen bestod i att konstru-era flygmotorer. Först försökte han komma med i den pan-sarbilsbrigad som byggdes upp med Rolls-Royce Silver Ghost som bas. Han ratades av hälsoskäl, men broder H.M. fick dra ut i kriget.

W.O. gick in i flottan - som skötte flyget - och fick till och med hoppa in som spanare och skytt i ett Nieuport-flygplan. Tillförlitligheten var det unga flygets stora problem. Tekniska störningar krävde fler flygarliv än fiendens luft-stridskrafter och artilleri tillsammans.

För att skapa ett tillförlitligare militär flyg krävdes nya motorer. Bentley fick uppdraget att konstruera en niocylin-drig  roterande stjärnmotor i effektklassen 200 hästkrafter. Motorn fick beteckningen B.R.1, alltså Bentley Rotary nummer 1. B.R. 1 liknade vid en hastig anblick Clerget-motorn.
Men, den var helt annorlunda vad bland annat vevhus, vevaxel och cylinderkonstruktion beträffade. - Vad folk såg var kamaxelmekanismen och eftersom de flesta inte begrep vad det handlade om ens så långt, förstår jag att det fanns antydningar om att det bara var en Clerget-kopia minns Mr. Bentley i sin självbiografi.
B.R. 1 blev en succé  
Motorn blev en framgång och gjorde Sopwith Camel till ett flygplan som är berömt än i våra dagar. B.R. 2 hette nästa utveckling. Den byggdes för Camels efterföljare Sopwith Snipe och amiralitetet beställde 30 000 motorer! De första levererades 1918 och det stod inte på förrän kriget var vunnet. Antagligen hade de kunna förkorta kriget ytter-ligare, om den första leveransen kunde ske tidigare, till exempel i början av 1917. Men, den statliga upphandlingen tog sin tid då precis som idag. Bentley var med om att vinna kriget åt sitt fosterland, men förlorade freden.

Ordern på flertalet av de 30 000 B.R. 2:orna annulerades och Mr. Bentley blev i likhet med alla andra som överlevde de fasansfulla åren i Flanderns skyttegravar och havets ubåtskrig överflödig i krigsapparaten.

Kriget hade ökat medvetenheten om mekaniseringens be- tydelse. Miljoner hade kommit i kontakt med bilar, flygplan, avancerade sjökrigsmetoder, radio och telegrafi.

Europa reste sig ur spillrorna och en ny dramatisk fas inled-des. Den industriapparat som tidigare producerat förstörel-semaskiner ställdes nu om till fredlig produktion. Eftersom behovet av flygplan inte var särskilt stort ännu kom många som byggt flygplan att nu inrikta sin produktion på person-bilar.
Sopwith Camel - en legend än idag. Men hur många vet att flygplanet som i fablernas värld flygs av både Biggles och Snoopy hade en Bentley Rotary?

Den roterande stjärnmotorn var den tidens mest avancerade motor. Det är ingen tvekan om ett Bentleys bägge motorer B.R. 1 och B.R. 2 bidrog till Kaiserns nederlag.
Kriget slut - EX 1 föds 1:a motorn provkördes på Baker Street
W.O. Bentley fick £ 8000 i gottgörelse för de motorer han aldrig fick leverera. Pengarna var naturligtvis något av en droppe i havet, men räckte i alla fall till för att börja fundera över framtiden. Funderingarna tog snart gestalt i form av EX 1, den första Bentley-bilen. Tanken var att bygga en stark, snabb och synnerligen tillförlitlig bil med tillräckling stark motor. Motorn kom att bli kärnan i all den produktion som sammanfattas i begreppet W.O. Bentleys, alltså bilar som byggts under åren 1919-1931 - den tid då Mr. Bentleys inflytande var mer eller mindre starkt.

Motorn var 4-cylindrig, slagvolymen tre liter och det tekniska avancemanget var på högsta nivå. Vevhuset gjöts i aluminiumlegering och motorblocket var av monobloc-typ, alltså med cylindertopp och topplock i en enhet. Motorns insugs-  och avgassystem bestod av fyra ventiler per cylinder som styrdes av en överliggande kamaxel. Tändningen var dubbel, alltså med två tändstift per cylinder och dubbla magneter.

- Tändningsfel var vanliga orsaker till driftstörningar i flyget. Därför är det naturligt att bygga även bilmotorer med den sortens tillförlitlighet, resonerade Mr. Bentley.
Ingen av hans medarbetare sade emot. Gruppen han samlat kring sig under kriget fortsatte att arbeta tillsammans med honom och man höll högsta fart för att så snart som möjligt kunna presentera en prototyp. Konstruktionsarbetet ägde rum på Conduit Street mitt i London. Experimentverkstaden låg på Baker Street och det var där som världen för första gången hörde det kraftfulla mullret från en bilmotor byggd av Bentley för Bentley. Första starten skedde tidigt på morgonen en oktoberdag 1919. Den stora publiken fick stifta bekantskap med det nya märket på den första efter-krigsutställningen av bilar i Olympia-hallen i London.

När serieproduktionen skulle börja köptes en tomt i Crickle-wood i norra London. Där byggdes Bentley-bilarna ända till 1931. De anställda var en brokig skara: allt från W.O.:s kamrater från krigsåren, Nobby Clarke och Clive Gallop till unge Lord Settrington som med åren ärvde familjetiteln Duke of Richmond and Gordon, en av motorsportens stora förespråkare på sin tid.
Den unge lorden ville lära sig allt om bilar och tog jobb som mekaniker och gjorde precis samma jobb som alla andra - nämligen att bygga upp ett företag som skulle bli en av de verkligt brittiska institutionerna.
  3-litersmodellen introducerades 1992

Så här ska en 3-liters Bentley-motor se ut! Lägg märke till de dubbla SU-förgasarna med det karakteristiska lutande husen för förgasarens kolv. Den här sortens förgasare kallades "slopers", "lutande", och försvann från de flesta treliters under femtiotalet. Idag är de efter-sökta originaldelar.
Serietillverkningen av 3-litersmodellen började 1922 och pågick ända till "the bitter end" 1931. Sammanlagt byggdes 1 639 bilar, alltså mer än hälften av de 3 066 Bentleys som lämnade fabriken i Cricklewood inklusive specialbilar av olika slag. W.O Bentley valde att på nytt marknadsföra sig genom racing. Inte heller den här gången handlade det enbart om motorsport - det var lika mycket en fråga om marknadsföring. - Det räckte att räkna ut vad racingen kostade oss jämfört med att annonsera.

En förstasida efter en seger är värd oerhört mycket mer än en lika stor annons. Dessutom blev den verkliga kostnaden alltid lägre. Racingen kostade oss aldrig några stora pengar. Och kalkylen blev ännu bättre när man tänker på att vi dessutom fick prispengar! brukade W.O. Bentley berätta när hans firmas tävlingsframgångar diskuterades.

Tävlingarna kördes i stort sett på fyra olika arenor; Brook-lands-autodromen väster om London, Isle of Man, irländska landsvägsbanor som till exempel Ards och franska Le Mans. Landsvägslopp var förbjudna i England, Skottland och Wales. Invånarna fick resa till Irland eller Isle of Man för att få tävla inom engelskspråklig territorium. Och även Le Mans blev väl nästan engelskspråkig, åtminstone under de tjugo-fyra timmar som det klassiska loppet varade.

Bentley firade verkligen fantastiska framgångar. Den första segern kom redan 1924 då Duff och Clement segrade med en treliters vagn. En välkommen seger, inte minst som välkommen revansch efter ett mindre framgångsrikt försök att vinna Indianapolis 500.

De första 3-litersbilarna hade mycket lätta karosser och saknade frambromsar. Just den här är en av de allra första bilarna. Den har renoverats av Stig Andersson i Saltsjöbaden utan Stockholm.

I The T.T., Tourist Trophy, startade den här 3-liters Bentleyn år 1922. Lägg märke till det sparsamma karosseriet och den flata kylare som fanns på Indianapolis-Bentleyn i början av 20-talet.
Bugatti kallade W.O.:s vagnar för "de snabba lastbilarna" Bentley Boys -
Rika, unga och djärva!
Bentley blev snabbt ett av de märken som hade speciell utstrålning. Tillsammans med Bugatti attraherade Bentley flertalet av den tidens rika sportsmän med håg för motor-sport. Ettore Bugatti upptäckte snart att han hade en konkurrent i W.O. Bentley och gjorde allt för att förminska Bentleys tekniska avancemang. Han lär ha talat ofta om Bentley som "les camions plus vites", de snabbaste last-bilarna. Bentley brydde sig inte om detta.

- Så länge vi slår Bugatti på hemmaplan får Monsieur Bugatti kalla mina bilar vad han vill, sade Mr. Bentley med stoiskt lugn. En bugattist som snart blev bentleyist var den colombianske adelsmannen Markisen av Casa Maury som med åren fördjupade sitt samarbete med Bentley och så småningom tog över posten som verkställande direktör.

Tävlingsledare på den tiden, i nästan alla lopp där fabriken ställde upp var Herbert Kinsington Moir, Bertie kallad. Hans vardagssyssla var ställföreträdande servicechef. Rollen som tävlingsledare var inte hans enda viktiga uppgift. Han var också en sällskaplig och glad man och en sammanhållande person i det glada och ibland ganska stökiga kamratgäng som kallades the Bentley Boys. De bidrog till att sätta den speciella prägeln på Bentleys framtoning på både tävlings-banorna och i livet bortom de rutiga flaggorna.
Allmänheten hade sin bild av the Bentley Boys helt klar: rika unga män, många gånger med mer mod än förstånd, lägen-heter i Mayfair, älskarinnor och champagne, utflykter till Frankrike och då och då en rafflande billtävling som avkopp-ling, för att man inte skulle bli alltför blasé.

En klassisk kliché, skapad i en filmstjärnevärld som existe-rade mer på vita duken än i verkligheten. En av dem var Dr. J. Dudley Benjafield, mikrobiolog med praktik på Harley Street, en annan Glen Kidston, en äventyrare som tycktes gå oskadd från den ena olyckan mer hårresande än den andra. Kidstons dagar ändades med att hans de Havilland Moth bröts sönder i luften av turbulent väder. Han var då på väg hem efter att ha slagit rekordet London - Kapstaden

Bröderna Clive och Jack Dunfee var söner till en förmögen affärsman i London City. Även om de knappast var barskra-pade hade de antagligen svårt att hålla jämna steg med till exempel Wolf Barnato - Babe bland vännerna - som var urtypen för den stormrike affärsmannen och playboyen. Barnatos roll i Bentleys liv var mycket stor. Det var nämligen han som under större delen av tjugotalet finanserade verksamheten. Det gjorde han uppenbarligen enbart av ideella skäl - trots alla tävlingsframgångar var Bentley Motors Ltd alltid en dålig affär.
Bentley beundrade Barnato Birkin svarta fåret
- Han var den bäste föraren vi någonsin haft, har W.O. sagt mer än en gång. Barnatos bakgrund var minst sagt färg-stark. Hans farfar var handelsman i Londons East End, fadern som ändrade familjenamnet från Isaacs till Barnato reste till Sydafrika med £25 på fickan och arbetade sig snabbt upp till ägarpositionen i Kimberley Diamond Mines och ägde på 1890-talet förutom diamantgruvorna också ett gruvbolag och en bank.

När Mr. Bentley lättade sitt hjärta för Barnato en kväll 1925 och berättade att hans företag höll på att gå över styr ställde Barnato utan tvekan alla de miljoner som behövdes till förfogande.

Barnato var alltså inte bara rik, han var också en skicklig förare. Efter Duffs och Clements första Le Mans-seger 1924 hade Dr. Benjafield och Sammy Davis en ny framgång 1927, med en 3-litersvang. Barnato var ända till mitten av sjuttio-talet den enda förare som vunnit Le Mans tre gånger i rad.
 
1928 vann han med en 4½ litre tillsammans med Bernard Rubin, 1929 delade han en 6½ l med Sir Henry Birkin och 1930 körde han en av de stora sexorna på 6½ liter tillsam-mans med Glen Kidston.


För Mr. Bentley var det naturligaste att bygga en större motor istället för att förse en befintlig motor med "konstgjord andning" i form av kompressor, eller som idag, turbo. Alltså samma idé som Daimler-Benz tillämpar för sina personbilar idag. Chansen är mycket stor att han skulle ha gillat den här 6½-litersmotorn bättre. Men fullt så här glittrid var inte en Bentley-motor.
Det är inte bara förgasararrangemanget som är otidsenligt - denna överdrivna kärlek till polerade delar var inte W.O.:s linje. Helst hade han velat ha hela motorn svart, precis som ett lokomotiv. Men, hans marknadsförare krävde blanka delar.
Birkin, sist men inte minst, var något av det svarta fåret bland the Bentley Boys. Inte så att han bar sig illa år, men W.O. hyste blandade känslor för den unge Baronen. Birkin, som kallades Tim, var nästan lika skicklig som Barnato, men han hade inget tålamod och kunde aldrig köra taktiskt.

För hans del var mottot att vinna eller försvinna. Taktikern Bentley avskydde att Tim Birkin tog livet av bra bilar alldeles i onödan. Det värsta av allt var naturligtvis att Birkin med Barnatos goda minne, men mot W.O.:s vilja startade projektet med Blower Bentley, den kompressormatade 4½ liters-bil som han byggde med The Hon. Dorothy Paget som sponsor.Kompressorer var något som W.O. Bentley verkligen ogillade. Just den här kompressorn, som sitter på den ensitsiga kompressor-matade "Blower Bentley" kördes av Sir Henry Birkin på Brooklands.

Bilen kallades The Brookland´s Battleship och satte rekord på den banslinga som kallades the Outer Banking, den verkliga högfarts-banan.
 Kompressorn konstruerades av Amherst Villiers som senare gjorde sig känd både som flygplanskonstruktör och framstående akvarellmålare.
W.O. utan makt 4½-litersmodellen en lyckad modell
Det är onaturligt med kompressor, hävdade alltid W.O. Men, eftersom han redan var utan makt i sitt eget företag kom bilarna till ändå. Ödets ironi är att trots att bilarna aldrig nådde upp till förväntningarna är det just kompressormata-de Bentleys som är de mest åtrådda bland Bentleys tillbed-jare i modern tid.

Den ekonomiska krisen började redan när den först 6-cylin-driga bilen, Big Six på 6½ liter, introducerades 1926. Den vidareutvecklade sedan till Speed Six och totalt byggdes 554 exemplar av den stiliga vagnen. För att ha råd att fortsätta var Bentley tvungen att släppa ifrån sig den verkställande makten till Barnato, som blev styrelsen ordförande, och Casa Maury, som tog över VD-posten.

Vi flyttade vår försäljningslokal från Honover Street till Cork Street och på något sätt var det som om hela familjära stämningen försvann i och med förändringarna, minns W.O. i sina memoarer.
En verklig lyckosam modell var 4½ litersvagnen. Den var i princip en större 3-liters. Motormässigt kan man påstå att den var en 6½ litre minus två cylindrar. Borrning och slag-längd var nämligen 100 x 14 mm på både 4½ och 6½ l.
733 bilar tillverkades plus de 54 kompressormatade.

Ännu fattas det några bilar för att totalen 3 066 ska vara nådd. 1931, ödesåret, byggde Bentley Motors Ltd dels etthundra 6-cylindriga 8-litersbilar för att höja statusen ytterligare, dels femtio 4-liters "billighetsbilara" för att rädda vad som räddas kunde.

Räddningen var precis vad Bentley Motors behövde. Barnatos förmögenhet till trots kunde inte heller Bentley vara helt oberörd av "den svarta fredagen", dagen då börsen i Wall Street i New York kraschade 1929. Försäljningen vek och i juni 1931 gjorde Barnato klart för Bentley att han inte längre var intresserad av att investera mer pengar i Bentleys bilbyggeri.
Barnato förlorade 90 000 pund!
Välputsad - men alldeles för blankt. Trots att det handlar om överre-novering kan man inte låta bli att fascineras av glittret. Kylarpartiet på en 8-liters Bentley - bara etthundra exemplar byggdes.
Han lär ha förlorat £ 90 000 men fick å andra sidan många fina minnen. Dessutom kunde han alltid hålla sig med ett par-tre Bentleys av senaste modell. Förlusten av pengarna tog han lätt.

- Det finns gånger då jag tjänat upp till £120 000 på en enda diamantaffär, förklarade han och avreste till USA för att trösta sig med andra tidsfördriv.

Räddningen såg ut att komma i form av Napier. En gång tillverkare av bilar av högsta klass men sedan mitten av tjugotalet enbart tillverkare av flygmotorer.

Konkursförvaltaren började tillsammans med W.O. Bentley att projektera den nya Napier-Bentley. Bilens verkade lovande, så lovande att till och med Rolls-Royce kände sig hotade. Men, Napier hade haft för bråttom.

Man ägde ännu inte Bentley och istället för att ta över konkursboet upptäckte man häpet att Rolls-Royce hade bjudit över och nu ägde Bentley.

Företaget blev Bentley Motors (1931) Ltd med hemvist hos Rolls-Royce i Derby. De verkliga Bentley-entusiasterna anser att märket därmed har degenererat och att de enda modellerna som kan var i W.O.:s anda är Continental "R" och den nyligen introducerade Mulsanne/Turbo R.
  W.O. Lämnar Bentley MotorsDen stora 6-cylindriga modellen hade ett imponerande chassi som vi kan beundra tack vare den berömde illustratören F. Gordon Crosby. Han ritade många kataloger och affischer på den tiden och många av hans verk har bevarats till eftervärlden.

Lägg märke till några intressanta chassidetaljer:
förstyvningen under ramen vara ett enkelt sätt att öka vridstyvheten bladjädrarna var lindade vilket gjorde dem styvare och de speciella fritionsstötdämparna var av typ Bentley & Draper.
W.O. Bentley träffade Sir Henry Royce och diskuterade sin framtid. Han fick ett hyggligt erbjudande om en trygg och tråkig framtid. Han valde att gå sin egen väg och lämnade Bentley-bilarna bakom sig för gott efter att ha deltagit i en del konstruktionsarbete för den nya 3½ litersbil som idag populärt kallas Derby Bentley för att skilja sig från de ur-sprungliga bilarna.

Sommaren 1935 slog han in på sin nya väg. Den hette Lagonda. Namnet kommer från en lite stad i USA där Logonda-bilens fader växte upp. Han emigrerade till England och byggde både båtar och motorfordon. Lagonda hade med åren skapat sig ett gott namn och vann Le Mans 1935. Med nya ägare ville man gå vidare och W.O. Bentleys första uppdrag blev att rita en V12-motor med vars hjälp man avsåg att ge Rolls-Royce Phantom III ordentlig konkurrens.

Rolls-Royce-motorn hade ritats två år av sexton konstruk-törer. Lagondas motor ritades av W.O. så gott som ensam på aderton månader!
Lagondas V12:a en fullträff  
Lagondas V12 blev klar 1937 och visade sig ha utomorden-liga egenskaper. En täckt bil med fyra-fem sittplatser som säkert och bekvämt kunde göra 160 km/h var en stor nyhet. - Den bästa bil jag någonsin varit inblandad i, ansåg W.O.

Lagondan måste ha varit ett fint minne under krigsåren då W.O. tog sig till arbetet på en Francis Barnett-motorcykel på 98 cc. - Krigsåren var dystra, minns han. Att tillverka luftvärnsraketer, eldkastare och andra obehagligheter var inte min stil.


Lagonda blev nästa anhalt i W.O. Bentleys liv. Den mäktiga V12 motorn var en av tidens mest avancerade motorer och än idag kan man inte undgå att imponeras av såväl motorns arkitektur och detaljutförande som den jämna gången och dess prestanda långt utöver det vanliga.
W.O. Bentley sökte upp sina gamla vänner i amiralitetet för att höra om det inte fanns behov av en eller annan flyg-motor. Men svaret var först dröjande, så avböjande. Andra hade tagit över och det var ju framför allt Rolls-Royce med Merlin och senare också Packard-Merlin och Griffon som svarade för den brittiska insatsen i kampen om herraväldet i luften.

Upprättelsen kom först efter kriget. Lagona hade en ny bil klar och det var inte oväntat W.O. Bentley som än en gång stod för den 6-cylindriga motorn. Bilen började nämnas som den nya 2½ liters Lagonda-Bentley, den första bilen som konstruerats efter kriget. Som vanligt handlade det om en prestigevang av högsta kvalitet och med prestanda i paritet. Priset var bara något över vad en Rover betingade.

Men, av namnet Lagonda-Bentley blev inget. Lagonda processade bort £ 10 000 i en ojämn kamp med Rolls-Royce och slutet blev att bilen kallades Lagonda 2½, konstruerad under ledning av W.O. Bentley.

Tiderna var svåra och när bilen väl var klar drabbades Lagonda av brist på både material och arbetskraft. Räddningen kom i form av David Brown, som redan köpt Aston Martin.
Mr. Brown tillverkade traktorer och transmissioner av olika slag och var inte bara en kompetent industriman utan dessutom en entusiastisk människa som inte skämdes över att han gillade bilar - en egenskap som blir allt ovanligare bland åttiotalets bilkungar.

Den 6-cylindriga motorn med dubbla överliggande kamaxlar fanns inte bara i Lagonda utan också i de första DB-modellerna från Aston Martin. Tillverkningen av den 6-cylindriga motorn som var med till och med Aston Martin DB Mark III - slutade i juli 1959 då Tadek Mareks nya 6-cylindriga motor ersatte Bentleys klassiska maskin.

Under sina sista levnadsår gladde sig W.O. Bentley och hans hustru Margaret åt att de gamla bilarna från 1920-talet blev allt mer uppskattade. Den ursprungliga Bentleyn karakteriserar just Vintage-epoken (1919-1931) bättre än någon annan bil: starka, driftsäkra, med god väghållning och stor körglädje. Mr. Bentley kunde också glädja sig åt att mer än hälften av hans 3 066 bilar fortfarande fanns i livet. Och så lär det förbli i all framtid.

Walter Owen Bentley dog den 17 augusti 1971.
Hans bilar dör aldrig.
Text: Gunnar Elmgren
Webbearbetning: Roberth Nironen 2012